Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 

 1. Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania z serwisu
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.hiperinsulinka.pl, za pośrednictwem, którego Użytkownicy mogą dokonywać zakupu towarów dostępnych w sklepie.
 3. Sprzedawca – Hiperinsulinka Katarzyna Łukasiewicz, ul. Słoneczna 7, 24-300 Opole Lubelskie, NIP 7171827017, e-mail: kontakt@hiperinsulinka.pl
 4. Treści cyfrowe – pliki cyfrowe dostępne do pobrania po otrzymaniu płatności przez sklep lub treści wirtualne do odtworzenia na stronie serwisu do których Użytkownik otrzyma dostęp po otrzymaniu płatności przez sklep. Treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym.
 5. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Serwisu prowadzonego pod adresem www.hiperinsulinka.pl,
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu towarów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Przedsiębiorca – firma, instytucja lub osoba fizyczna dokonująca zakupu na cele zarobkowe, zawodowe czy związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 8. Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.
 9. Serwis – strona internetowa na której zlokalizowany jest Sklep prowadzony pod adresem www.hiperinsulinka.pl
 10. Towar – produkt lub usługa oferowane do sprzedaży w sklepie.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług serwisu na rzecz Użytkowników które stanowią w szczególności:
 1. Usługi płatne
 • sprzedaż produktów pośrednictwem sieci Internet
 • sprzedaż usług za pośrednictwem sieci Internet
 1. usługi bezpłatne
 • blog z wartościową wiedzą
 • usługa newslettera
 • moduł komentarzy/opinii
 • formularz kontaktowy przy zamówieniu diety
 • formularz zamówienia
 • formularz zwrotu
 • formularz reklamacji
 • usługa PUSH
 1. Asortyment towarów oferowanych za pośrednictwem strony obejmuje:
 1. Gotowe diety – produkt cyfrowy
 2. Diety indywidualne – produkt cyfrowy
 3. E-booki o tematyce zdrowego odżywiania – produkt cyfrowy
 4. Suplementy diety – produkt fizyczny
 5. Konsultacje dietetyczne – produkt wirtualny
 1. Informacje oraz opis oferowanych produktów i świadczonych usług Sklep zamieszcza przy każdym towarze na stronie www.hiperinsulinka.pl
 1. Każdy Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomość na adres: kontakt@hiperinsulinka.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48531968828.
 1. Dostęp do usług serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów informatycznych lub wystąpienia awarii niezależnych od Sprzedawcy. Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak najrzadziej i możliwie jak najkrócej.
 1. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Sklepu, Konta użytkownika należy zgłaszać na adres mailowy: kontakt@hiperinsulinka.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48531968828.
 2. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 • Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

Produkty fizyczne

 

 1. Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt lub usługę bezpośrednio na stronie Sklepu.
 2. Podczas procesu zamówienia Użytkownik ma możliwość założenia Konta użytkownika które daje mu dostęp do dodatkowych funkcji.
 3. W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:
 4. wyboru produktu,
 5. wyboru sposobu dostawy,
 6. wyboru sposobu płatności.
 7. Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.
 8. Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy towar wysyłany jest za pobraniem, w takim przypadku realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po jego złożeniu.
 9. Brak zrealizowanej wpłaty przez Użytkownika w ciągu 7 dni tj. brak zapłaty za towar, spowoduje anulowanie zamówienia
 10. Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie lub u dostawców sklepu.
 11. częściowy brak towaru w zamówieniu – gdy brakujący towar jest częścią większego zamówienia, Użytkownik jest informowany o brakach i podejmuje decyzję o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w części lub w całości zgodnie z decyzją Użytkownika. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje maksymalnie w ciągu 7 dni od anulowania zamówienia.
 12. całkowity brak towaru w zamówieniu – gdy towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców sklepu i nie ma możliwości realizacji zamówienia Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w całości maksymalnie w ciągu 7 dni od anulowania zamówienia.
 13. Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez Użytkownika przyjdzie wiadomość z informacją dotyczącą:
 14. potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży,
 15. braku części lub całości zamówienia w związku z brakiem towaru,
 16. braku możliwości realizacji zamówienia w związku z brakiem zapłaty.
 17. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 18. Do momentu zrealizowania zamówienia tj. do czasu przekazania towaru do wysłania Użytkownik może dokonać zmian w zamówieniu włącznie z wycofaniem złożonego zamówienia w całości.
 19. Aby dokonać zmian w zamówieniu należy skontaktować się ze sklepem wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@hiperinsulinka.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48531968828.
 20. Modyfikacje zamówienia w zakresie: adresu wysyłki, polecenia zwrotu nadpłaty mogą zostać złożone tylko w formie pisemnej za pośrednictwem maila na adres: kontakt@hiperinsulinka.pl

 

Treści cyfrowe i wirtualne

 

 1. Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt lub usługę bezpośrednio na stronie Sklepu.
 2. Podczas procesu zamówienia Użytkownik ma możliwość założenia Konta użytkownika które daje mu dostęp do dodatkowych funkcji.
 3. W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:
 4. wyboru produktu lub usługi,
 5. wyboru sposobu płatności.
 6. Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.
 7. Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar.
 8. Brak zrealizowanej wpłaty przez Użytkownika w ciągu 7 dni tj. brak zapłaty za towar, spowoduje anulowanie zamówienia
 9. Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez Użytkownika przyjdzie wiadomość z informacją dotyczącą potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 

 

 1. Wyłączenia dla sprzedaży

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia ze sprzedaży diet dla następujących grup klientów:
 2. osoby niepełnoletnie
 3. osoby z chorobami nerek
 4. osoby onkologiczne
 5. osoby z fenyloketonurią 
 6. osoby z dną moczanową
 7. wyczynowi sportowcy
 8. Weryfikacja powyższych przypadków odbywać się będzie na podstawie formularza zamówienia diety i/lub w drodze pogłębionego wywiadu.

 

 

 

 1. Warunki płatności w sklepie internetowym i koszty dostawy

 

 1. Ceny towarów w sklepie internetowym zostały podane w złotych polskich i zwierają należne podatki.
 2. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT.
 3. Każdy towar posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 4. Sklep ma prawo do:
 5. zmiany ceny towarów znajdujących się w Sklepie,
 6. wprowadzania nowych towarów i usuwania towarów z oferty Sklepu,
 7. przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,
 8. wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu.
 9. Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny towarów zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.
 10. Dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
 11. przelew elektroniczny
 12. przelew tradycyjny bankowy
 13. płatność kartą kredytową/debetową
 14. płatność BLIK
 15. Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania niektórych forma płatności dla wybranych produktów.
 16. Użytkownik ponosi koszty dostawy zamówionego towaru fizycznego.
 17. Po wybraniu towaru oraz pośrednika wysyłki koszyk automatycznie naliczy koszty dostawy.
 18. W przypadku zakupu produktów wirtualnych i treści cyfrowych koszty dostawy nie występują.

 

 1. Terminy realizacji

Produkty fizyczne

 1. Każdy produkt w opisie zawiera przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki, który wskazuje okres od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze sklepu. Czas ten wskazany jest w dniach roboczych.
 2. W przypadku zamówienia kilku produktów przesyłka wysyłana jest lub wydawana z chwilą skompletowania wszystkich towarów. Termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 3. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru pośrednika wysyłki (kurier, poczta, paczkomaty). Każdy pośrednik, deklaruje własny maksymalny termin dostawy wskazany w opisie.
 4. Za opóźnienia lub brak dostarczenia towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika ponosi Użytkownik.

Treści cyfrowe i wirtualne

 1. Na wysłanie drogą mailową linku do pobrania gotowej treści cyfrowej Sklep ma 48 godzin od dokonania płatności lub zaksięgowania wpłaty od Użytkownika na koncie Sprzedawcy w przypadku przelewu tradycyjnego. Jest to maksymalny okres wysyłki linku lub nadania dostępu do materiałów. Z reguły produkt dostarczany jest automatycznie po dokonaniu płatności.
 2. Powyższe terminy nie dotyczą sprzedaży treści cyfrowych w systemie przedsprzedaży, uruchamianych okresowo lub przygotowywanych na indywidualne zamówienie. W takim przypadku informacja nt. terminów dostawy Użytkownik będzie informowany w opisie towaru.
 3. W przypadku gdy treść cyfrowa sprzedawana jest w promocji z usługą doradczą lub konsultacją specjalisty, przed wysyłką treści nastąpi kontakt telefoniczny w celu przygotowania dedykowanego produktu.
 4. W przypadku zakupu usługi doradztwa dietetycznego, realizacja usługi nastąpi po dokonaniu płatności lub zaksięgowaniu wpłaty od Użytkownika na koncie Sprzedawcy w przypadku przelewu tradycyjnego oraz ustaleniu dogodnego terminu doradztwa dla obu stron. 

 • Prawo odstąpienia od umowy

 

Produkty fizyczne

 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wyjątek stanowią produkty i usługi przygotowane indywidualnie pod zamówienie Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy wykonane na specjalne zamówienie.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane w formie pisemnej na adres email kontakt@hiperinsulinka.pl przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia. Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 6. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób, w związku z czym może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy i zostać obciążony kosztami za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.
 7. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu lub innym dowodem potwierdzającym zakup zwracanego towaru w naszym sklepie (np. potwierdzenie płatności za towar, mail potwierdzający zakup towaru), z adnotacją „Zwrot”.
 8. Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie do sklepu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.
 9. Zwrot towaru następuje na adres: Hiperinsulinka Katarzyna Łukasiewicz, ul. Słoneczna 7, 24-300 Opole Lubelskie
 10. Zwrotu płatności za towar Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że w tym czasie Konsument zwrócił towar do Sklepu lub potwierdził jej odesłanie (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta przy zakupie, chyba, że Konsument wyraźnie wskazał inną formę zwrotu płatności.
 11. Termin zwrotu towaru nie obowiązuje, jeżeli sprzedawca zobowiązał się, że sam go odbierze od konsumenta.
 12. Konsument ponosi koszt odesłania towaru oraz kosztów dodatkowych np. związanych z pakowaniem czy ubezpieczeniem.

 

 

Treści cyfrowe i wirtualne

 

 1. Zgodnie z Art. 38 ustawy o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 2. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (dotyczy gotowych diet oraz e-booków).
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy diet indywidualnych);
 4. o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy (dotyczy konsultacji dietetycznych);
 5. Sprzedawca przed przystąpieniem do spełnienia świadczenia tj. przed sprzedażą produktów cyfrowych dostarczanych w formie plików do pobrania, każdorazowo wyraźnie poinformuje Konsumenta, że rozpoczęcie i pełne wykonanie usługi przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca przed przystąpieniem do spełnienia świadczenia tj. przed sprzedażą produktów wirtualnych w postaci konsultacji dietetycznych, każdorazowo wyraźnie poinformuje Konsumenta, że rozpoczęcie i pełne wykonanie usługi będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy.

 

VII. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi towar bez wad
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 3. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 4. Reklamację należy przesłać w formie pisemnej na adres email kontakt@hiperinsulinka.pl lub pocztą tradycyjną na adres Hiperinsulinka Katarzyna Łukasiewicz, ul. Słoneczna 7, 24-300 Opole Lubelskie wraz z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia wady.
 5. Celem rozpatrzenia reklamacji Konsument powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu, dowód zapłaty, korespondencję mailowa lub inny dokument poświadczający zakup towaru w naszym Sklepie. Towar fizyczny należy dostarczyć lub przesłać na adres Sklepu wskazany w art. I pkt 3. Towar elektroniczny należy przesłać na adres e -mail Sklepu wskazany w art. I pkt 3.
 6. Działania jakie może podjąć Użytkownik w przypadku wystąpienia wady w towaru:
 7. Złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny towaru albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika jest w stanie wymienić wadliwy towar na towar pozbawiony wad. Jeśli wada produktu jest nieistotna, to Użytkownik nie może odstąpić od umowy.
 8. Użytkownik może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady zgodnie z określonymi zasadami Kodeksu Cywilnego.
 9. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona przez Sklep, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Sklep stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Sklepu.
 10. Sprzedawca oraz Użytkownik podejmą wszelkie starania do polubownego rozwiązania wszelkich sporów, zwłaszcza poprzez przeprowadzenie negocjacji.

 

 

 • Konto użytkownika w systemie

 

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość bezpłatnego, dobrowolnego założenia konta użytkownika w serwisie, które daje możliwość skorzystania z dodatkowych funkcjonalności sklepu takich jak: sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, na samodzielną edycję danych Użytkownika w Koncie.
 2. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Serwisie.
 3. Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 4. W momencie rejestracji (założenia Konta użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawca umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Serwisu, na adres e-mail: kontakt@hiperinsulinka.pl swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

 

 1. Warunki techniczne

 

 1. Aby korzystać z usług Serwisu konieczne jest spełnienie określonych wymogów technicznych:
  1. Aktywne konto poczty elektronicznej;
  2. urządzenie połączone z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarka stron www;
  3. akceptacja plików cookies włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej;
  4. obsługa skryptów JavaScript włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej.
  5. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych w formacie pdf, docx, xlsx, mp3, mp4 konieczne będą aplikacje umożliwiające obsługę wymienionych formatów.
 2. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem.

 

 

 1. Dane osobowe i polityka cookies

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.
 3. Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatności zawartej na stronie serwisu.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 2. Produkty i usługi zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego jak również przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży, sadem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 5. Podczas rozpatrywania sporów Użytkownik ma możliwość skorzystania z Platforma ODR – interaktywnej strony internetowej stanowiąca jeden punkt dostępu dla konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór (ODR ― Online Dispute Resolution). Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.

Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK). Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie. Link do platformy ODR dostępny jest pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. W sytuacji, gdy Sprzedawca dokona zmian w regulaminie, zostanie on udostępniony w Serwisie w formie jednolitej.
 3. Nowy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Serwisie i obejmuje usługi świadczone przez Serwis od dnia jego opublikowania.

Data publikacji regulaminu: 7.11.2022 r.

 

 

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

 

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

NIP ………………………………………..

(jeśli dokonywałeś zakupu z fakturę)

dane składającego oświadczenie

 

Dane Sklepu

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… [przedmiot sprzedaży] zawartej na odległość w dniu……

 

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony do dnia ………………… w stanie niezmienionym.

 

 

……………………………

podpis składającego oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

 

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

NIP ………………………………………..

(jeśli dokonywałeś zakupu na fakturę)

dane składającego oświadczenie

 

Dane Sklepu

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

 

 

REKLAMACJA TOWARU

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie cywilny żądam:

 

 • wymiany towaru na nowy*
 • nieodpłatną naprawę towaru*
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres*
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….*

 

 

……………………………

podpis składającego reklamację

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić