MTHFR- gen, który wpływa na płodność

MTHFR- gen, który wpływa na płodność

Co zrobić gdy masz mutacje w genie MTHFR ? Dowiedziałaś się robiąc badania genetyczne pod kątem metylacji, że wystąpiła u Ciebie mutacja w genie MTHFR. W Polsce bada się dwa rodzaje tej mutacji w pozycji  677C>T, 1298A>C. W przypadku tej mutacji nie następuję poprawne przekształcanie kwasu foliowego do aktywnej formy metylowanej z powodu obniżenia aktywności…